EnergiRike-konferansen

EnergiRike belyser betydningen energitilgang og energibruk har for verdiskaping, det grønne skifte, innovasjon og næringsutvikling.
Konferansen er en viktig møtearena for ledere innen energi, industri, teknologi, finans, akademia og politikere, og betegnes som en av årets viktigste møtearenaer for kunnskaps- og meningsutveksling. EnergiRike-konferansen arrangeres i år for 23. gang.

Foredragsholdere

EBE

Espen Barth Eide

Klima- og miljøminister

Les mer
EBE

Espen Barth Eide

Klima- og miljøminister


Åslaug Haga

Åslaug Haga

CEO, Fornybar Norge

Les mer
Åslaug Haga

Åslaug Haga

CEO, Fornybar Norge


Portrait of Pål Eitrheim

Pål Eitrheim

Konserndirektør Fornybar, Equinor

Les mer
Portrait of Pål Eitrheim

Pål Eitrheim

Konserndirektør Fornybar, Equinor


Kjerstin Braathen

Kjerstin Braathen

CEO, DNB

Les mer
Kjerstin Braathen

Kjerstin Braathen

CEO, DNB


Jarand Rystad.CEO Rystad Energy

Jarand Rystad

CEO, Rystad Energy

Les mer
Jarand Rystad.CEO Rystad Energy

Jarand Rystad

CEO, Rystad Energy


Ine Eriksen Søreide, Høyre, Oslo

Ine Eriksen Søreide

Stortingsrepresentant, Høyre

Les mer
Ine Eriksen Søreide, Høyre, Oslo

Ine Eriksen Søreide

Stortingsrepresentant, Høyre


Christian Rynning-Tønnesen

Christian Rynning-Tønnesen

Konsernsjef, Statkraft

Les mer
Christian Rynning-Tønnesen

Christian Rynning-Tønnesen

Konsernsjef, Statkraft


Hilde Tonne. Konsernsjef, Statnett

Hilde Tonne

Konsernsjef, Statnett

Les mer
Hilde Tonne. Konsernsjef, Statnett

Hilde Tonne

Konsernsjef, Statnett


Arne-Christian Mohn

Arne-Christian Mohn

Ordfører, Haugesund Kommune

Les mer
Arne-Christian Mohn

Arne-Christian Mohn

Ordfører, Haugesund Kommune


Kjetil Lund. NVE

Kjetil Lund

Vassdrags -og Energidirektør, NVE

Les mer
Kjetil Lund. NVE

Kjetil Lund

Vassdrags -og Energidirektør, NVE


Marianne Marthinsen.Norce Research

Marianne Marthinsen

Styreleder, Norce Research

Les mer
Marianne Marthinsen.Norce Research

Marianne Marthinsen

Styreleder, Norce Research


Ole Tom Seierstad. Nasjonal sikkerhetsdirektør. Microsoft Norge

Ole Tom Seierstad

Nasjonal sikkerhetsdirektør, Microsoft Norge

Les mer
Ole Tom Seierstad. Nasjonal sikkerhetsdirektør. Microsoft Norge

Ole Tom Seierstad

Nasjonal sikkerhetsdirektør, Microsoft Norge


Sebastion Hald Buhl

Sebastian Hald Buhl

Country Manager Sweden & Norway, Ørsted

Les mer
Sebastion Hald Buhl

Sebastian Hald Buhl

Country Manager Sweden & Norway, Ørsted


Sunniva Rose

Sunniva Rose

Kommunikasjonsdirektør, Norsk Kjernekraft

Les mer
Sunniva Rose

Sunniva Rose

Kommunikasjonsdirektør, Norsk Kjernekraft


Knut vassbotn.DWO

Knut Vassbotn

CEO, Deep Wind Offshore

Les mer
Knut vassbotn.DWO

Knut Vassbotn

CEO, Deep Wind Offshore


Karoline Sjøen.CCS

Karoline Sjøen Andersen

Prosjektleder, Haugaland Næringspark

Les mer
Karoline Sjøen.CCS

Karoline Sjøen Andersen

Prosjektleder, Haugaland Næringspark


Astrid Liljestråle.Enova

Astrid Lilliestråle

Markedsdirektør, Enova

Les mer
Astrid Liljestråle.Enova

Astrid Lilliestråle

Markedsdirektør, Enova


Hege Økland.Hy2GEN

Hege Økland

CEO, Hy2GEN

Les mer
Hege Økland.Hy2GEN

Hege Økland

CEO, Hy2GEN


Anniken Haugli

Anniken Hauglie

Direktør, NHO

Les mer
Anniken Haugli

Anniken Hauglie

Direktør, NHO


ThorHenrik Hagen.HydrogenSolutions

Thor Henrik Hagen

CEO, Hydrogen Solutions

Les mer
ThorHenrik Hagen.HydrogenSolutions

Thor Henrik Hagen

CEO, Hydrogen Solutions


Are Tomasgard, LO-sekretær.

Are Tomasgaard

LO-Sekretær

Les mer
Are Tomasgard, LO-sekretær.

Are Tomasgaard

LO-Sekretær


Arvid Nesse.NOW

Arvid Nesse

Direktør, Norwegian Offshore Wind

Les mer
Arvid Nesse.NOW

Arvid Nesse

Direktør, Norwegian Offshore Wind


Tore kallevåg

Tore Kallevåg

VP, Sustainable Energy

Les mer
Tore kallevåg

Tore Kallevåg

VP, Sustainable Energy


Frode-Leversund-778x980

Frode Leversund

CEO, Gassco

Les mer
Frode-Leversund-778x980

Frode Leversund

CEO, Gassco


Kristian Gautesen.Endra

Kristian Gautesen

CEO, Endra Solenergi

Les mer
Kristian Gautesen.Endra

Kristian Gautesen

CEO, Endra Solenergi


Gunnar.Birkeland

Gunnar Birkeland

CEO, Source Galileo Norge

Les mer
Gunnar.Birkeland

Gunnar Birkeland

CEO, Source Galileo Norge


Program dag 1 – tirsdag 8. august

Klokken Tema

09:30

Registrering i foajeen i Festiviteten

10:30

Velkommen til Energirike 2023

Bjørn Brunborg. Daglig leder, EnergiRike

VELKOMMEN TIL ENERGIREGIONEN HAUGALANDET

Arne-Christian Mohn. Ordfører, Haugesund Kommune

10:50

Globale endringer — Hva betyr dette for Norge?

ÅPNINGSTALE

Espen Barth Eide. Klima- og miljøminister

DEN UTENRIKSPOLITISKE SITUASJONENS PÅVIRKNING FOR NORGE OG EUROPA DE NESTE 10 ÅRENE

Ine Eriksen Søreide. Stortingsrepresentant, Høyre. Leder av utenriks- og forsvarskomiteen

GLOBALE- OG KLIMAENDRINGERS INNVIRKNING PÅ NORSK ØKONOMI OG INVESTERINGER

Kjerstin Braathen. CEO, DNB

11:50

Pause, – sponset av DNB

Energibar, frukt og kaffe

12:10

Globale endringer.. fortsetter

DET EUROPEISKE KRAFTMARKEDET OG DET NORSK-TYSK HYDROGENSAMARBEID GIR STORE MULIGHETER FOR NORGE

Gassco. CEO Frode Leversund

DET STORE BILDET FOR OPPNÅELSE AV KLIMAMÅLENE

Rystad Energy. CEO Jarand Rystad

KLIMA OG ENERGIUTFORDRINGENE – I EN NY KONTEKST

Equinor. Konserndirektør Fornybar, Pål Eitrheim

13:10

Lunsj

13:40

Energibalansen og kraftsituasjonen frem mot 2030

KLIMAOMSTILLING OG FORNYBAR ENERGI

Statskraft. Konsernsjef, Christian Rynning-Tønnesen

Nettutvikling for klima og verdiskapning

Hilde Tonne. Konsernsjef, Statnett

Veivalg og avveiinger i energi- og klimapolitikken

Kjetil Lund. Vassdrags -og Energidirektør, NVE

14:40

Pause, – sponset av Å Energi

Energibar, frukt, juice og kaffe

15:00

Paneldebatt, kraftunderskudd i 2027. Felles kraftløft, 3-part samarbeid må på plass nå!

Anniken Haugli. Direktør, NHO.

Are Tomasgard, LO-sekretær, LO

Ola Elvestuen (V) Energi- og miljøkomiteen, Stortinget

15:20

De store fornybare/nye energiressursene

RAMMEVILKÅR FOR FORNYBARNÆRINGEN: HVA MÅ PÅ PLASS?

Åslaug Haga. CEO, Fornybar Norge

HAVVIND – STATUSRAPPORT

Arvid Nesse. Direktør, Norwegian Offshore Wind

DANMARKS ERFARING MED HAVVIND OG ENERGIØYER

Sebastian Hald Buhl. Country Manager Sweden & Norway, Ørsted

16:10

Pause, – sponset av Deep Wind Offshore

Wienerpølse-pause

16:40

De store fornybare/nye energiressursene fortsetter…

«MER SOLKRAFT– RASKERE»

Kristian Gautesen. CEO, Endra Solenergi

SKALERBAR HYDROGENPRODUKSJON -BLÅ DOMINANS TIL GRØNT SKIFTE

Thor Henrik Hagen. CEO, Hydrogen Solutions

AMMONIAKKFABRIKK I SAUDA – FOR GRØNN OMSTILLING I SKIPSFARTEN

Hege Økland. CEO, Hy2GEN

ER KJERNEKRAFT LØSNINGEN?

Dr. Sunniva Rose. Kommunikasjonsdirektør, Norsk Kjernekraft

17:40

Slutt 1 dag.

19:30

Aperitiff & Sjømatsbuffet på Høvleriet i maritime omgivelser

Program dag 2 – onsdag 9. august

Klokken Tema

08:45

Fremmøte i Festiviteten

09:05

Energi-og Industritransformasjon. – Nå må vi vise handlekraft!

ENERGI- OG INDUSTRI-GIGANTERS EVNE TIL Å SNU I BÆREKRAFTIG RETNING

Stian Moe Tangen. Head of Technology & Operational Support, Hydro

OPPBYGGING AV LEVERANDØRKJEDE. HVA HAR VI LÆRT AV LANDVIND, OG OLJE & GASS INDUSTRIEN?

Knut Vassbotn. CEO, Deep Wind Offshore

HVORFOR ELEKTRIFISERING AV PETROLEUMS-INSTALLASJONER MED HAVVIND?

Gunnar Birkeland. CEO, Source Galileo Norge

GRØNT INDUSTRILØFT

Karoline Sjøen Andersen. Prosjektleder, Haugaland Næringspark

10:05

Pause, – sponset av Source Galileo

Energibar, juice og kaffe

10:30

Klimautfordringene — Vårt ansvar

HVORFOR TRENGER NORGE ENOVA.

Astrid Lilliestråle. Markedsdirektør, Enova

TESTING AV BANEBRYTENDE TEKNOLOGI FOR HAVVIND OG NULL-UTSLIPP SJØTRANSPORT

Tore Kallevåg. VP, Sustainable Energy

11:25

Pause, – sponset av Høgskolen på Vestlandet

Frukt, juice og kaffe

11:55

Innovasjon, teknologi og kompetanse

BÆREKRAFTIGE INNOVASJONER OG LØSNINGER FOR VÅR FELLES FREMTID.

Marianne Marthinsen. Styreleder, Norce Research

TEKNOLOGISKE LØSNINGER FOR Å IVARETA HØYT BEREDSKAPSNIVÅ

Ole Tom Seierstad. Sikkerhetsdirektør, Microsoft Norge

NÆRINGSLIVET TRENGER KOMPETENTE OG MOTIVERTE FAGARBEIDERE. HVORDAN SIKRE TILGANG?

Unge fagarbeidere fra Equinor, Eramet og Hydro

ENERGIRIKE UNG – MORGENDAGENS LEDERE

Presentasjon av vinner case

13:05

Pause

Frukt, juice og kaffe

13:30

Politiker debatt – Løvebakken møter verdiskapingsregionen

Hadja Tadjik (AP), Erling Sande (SP), Liv Kari Eskeland (H), Terje Halleland (FRP), Ola Elvestuen (V), Sofie Marhaug (R)

14:10

Oppsummering og takk for i år.

Lisbet Kallevik. Styreleder, EnergiRike

14:15

Lunsj

Medlemsbedrifter