De store fornybare/nye energiressursene

RAMMEVILKÅR FOR FORNYBARNÆRINGEN: HVA MÅ PÅ PLASS?

Åslaug Haga. CEO, Fornybar Norge

HAVVIND – STATUSRAPPORT

Arvid Nesse. Direktør, Norwegian Offshore Wind

DANMARKS ERFARING MED HAVVIND OG ENERGIØYER

Sebastian Hald Buhl. Country Manager Sweden & Norway, Ørsted