Energibalansen og kraftsituasjonen frem mot 2030

KLIMAOMSTILLING OG FORNYBAR ENERGI

Statskraft. Konsernsjef, Christian Rynning-Tønnesen

Nettutvikling for klima og verdiskapning

Hilde Tonne. Konsernsjef, Statnett

Veivalg og avveiinger i energi- og klimapolitikken

Kjetil Lund. Vassdrags -og Energidirektør, NVE