Energibalansen og kraftsituasjonen frem mot 2030

DET EUROPEISKE KRAFTMARKEDET OG BETYDNING FOR NORGE/DET NORSK-TYSK HYDROGENSAMARBEIDET GIR STORE MULIGHETER FOR NORGE

Frode Leverund. CEO, Gassco

HVORDAN SIKRE GODT TEMPO I NETTUTBYGGING FOR Å GI NÆRINGSLIVET STRØM.

Hilde Tonne. CEO, Statnett

KONSESJON = LØYVE, TILLATELSE, BEVILGNING. MANGE HENSYN SKAL TAS OG TING TAR TID

Kjetil Lund. Direktør, NVE

KRAFTUNDERSKUDD I 2027: FELLES KRAFTLØFT AV TREPARTSSAMARBEIDET MÅ PÅ PLASS!

Anniken Haugli. Direktør, NHO.

Are Tomasgard, LO-sekretær, LO

Politiker, tbc