Globale endringer.. fortsetter

DET EUROPEISKE KRAFTMARKEDET OG DET NORSK-TYSK HYDROGENSAMARBEID GIR STORE MULIGHETER FOR NORGE

Gassco. CEO Frode Leversund

DET STORE BILDET FOR OPPNÅELSE AV KLIMAMÅLENE

Rystad Energy. CEO Jarand Rystad

KLIMA OG ENERGIUTFORDRINGENE – I EN NY KONTEKST

Equinor. Konserndirektør Fornybar, Pål Eitrheim