Industritransformasjon: Norge har alle midler, kompetanse og markeder. Nå må vi vise handlekraft!

INDUSTRI- OG ENERGI-GIGANTER EVNER Å SNU I BÆREKRAFTIG RETNING

Pål Eitrheim. Konserndirektør Fornybar, Equinor

Hydro, tbc

OPPBYGGING AV LEVERANDØRKJEDE. HVA HAR VI LÆRT AV LANDVIND, OG OLJE & GASS INDUSTRIEN?

Knut Vassbotn. CEO, Deep Wind Offshore

HVORFOR ELEKTRIFISERING AV PETROLEUMS-INSTALLASJONER MED HAVVIND?

Gunnar Birkeland. CEO, Source Galileo Norge

GRØNT INDUSTRILØFT

Karoline Sjøen Andersen. Prosjektleder, Haugaland Næringspark