Energi-og Industritransformasjon. – Nå må vi vise handlekraft!

ENERGI- OG INDUSTRI-GIGANTERS EVNE TIL Å SNU I BÆREKRAFTIG RETNING

Stian Moe Tangen. Head of Technology & Operational Support, Hydro

OPPBYGGING AV LEVERANDØRKJEDE. HVA HAR VI LÆRT AV LANDVIND, OG OLJE & GASS INDUSTRIEN?

Knut Vassbotn. CEO, Deep Wind Offshore

HVORFOR ELEKTRIFISERING AV PETROLEUMS-INSTALLASJONER MED HAVVIND?

Gunnar Birkeland. CEO, Source Galileo Norge

GRØNT INDUSTRILØFT

Karoline Sjøen Andersen. Prosjektleder, Haugaland Næringspark