Innovasjon, teknologi og kompetanse

BÆREKRAFTIGE INNOVASJONER OG LØSNINGER FOR VÅR FELLES FREMTID.

Marianne Marthinsen. Styreleder, Norce Research

TEKNOLOGISKE LØSNINGER FOR Å IVARETA HØYT BEREDSKAPSNIVÅ

Ole Tom Seierstad. Sikkerhetsdirektør, Microsoft Norge

NÆRINGSLIVET TRENGER KOMPETENTE OG MOTIVERTE FAGARBEIDERE. HVORDAN SIKRE TILGANG?

Unge fagarbeidere fra Equinor, Eramet og Hydro

ENERGIRIKE UNG – MORGENDAGENS LEDERE

Presentasjon av vinner case