Politiker debatt – Løvebakken møter verdiskapingsregionen

Hadja Tadjik (AP), Erling Sande (SP), Liv Kari Eskeland (H), Terje Halleland (FRP), Ola Elvestuen (V), Sofie Marhaug (R)