Velkommen til Energirike 2023

Daglig leder Bjørn Brunborg og styreleder Lisbet Kallevik

VELKOMMEN TIL ENERGIREGIONEN HAUGALANDET

Arne-Christian Mohn. Ordfører, Haugesund Kommune