Velkommen til Energirike 2023

Bjørn Brunborg. Daglig leder, EnergiRike

VELKOMMEN TIL ENERGIREGIONEN HAUGALANDET

Arne-Christian Mohn. Ordfører, Haugesund Kommune