Globale endringer — Hva betyr dette for Norge?

ÅPNINGSTALE

Espen Barth Eide. Klima- og miljøminister

DEN UTENRIKSPOLITISKE SITUASJONENS PÅVIRKNING FOR NORGE OG EUROPA DE NESTE 10 ÅRENE

Ine Eriksen Søreide. Stortingsrepresentant, Høyre. Leder av utenriks- og forsvarskomiteen

GLOBALE- OG KLIMAENDRINGERS INNVIRKNING PÅ NORSK ØKONOMI OG INVESTERINGER

Kjerstin Braathen. CEO, DNB