Globale endringer — Hva betyr dette for Norge?

ÅPNINGSTALE

Terje Aasland. Olje- og energiminister

DEN UTENRIKSPOLITISKE SITUASJONENS PÅVIRKNING FOR NORGE OG EUROPA DE NESTE 10 ÅRENE

Ine Eriksen Søreide. Stortingsrepresentant, Høyre.

GLOBALE- OG KLIMAENDRINGERS INNVIRKNING PÅ NORSK ØKONOMI OG INVESTERINGER

Kjerstin Braathen. CEO, DnB

DET STORE BILDET FOR OPPNÅELSE AV KLIMAMÅLENE

Jarand Rystad. CEO, Rystad Energi.