Karoline Sjøen Andersen

Prosjektleder, Haugaland Næringspark