Ole Tom Seierstad

Nasjonal sikkerhetsdirektør, Microsoft Norge